O nás

Čím se zabýváme?
Občanské právo
Insolvenční právo
Pracovní právo
Právo obchodních korporací
Rodinné právo
Správní právo
Trestní právo

Jaké služby poskytujeme?
Našim klientům poskytujeme komplexní právní servis, a to zejména:
a) právní poradenství a konzultace,
b) příprava listin a smluv,
c) zpracování právních rozborů,
d) zpracování soudních a správních podání,
e) zastupování při mimosoudních a soudních jednáních s protistranami
či jinými třetími osobami,
f) obhajoba v trestním řízení,
g) advokátní úschova finančních prostředků, aj.

Právní služby poskytujeme i v anglickém jazyce.